August

22     Formannskap

September

16     Kontrollutval
24     Ungdomsråd

Oktober

1      Eldreråd
2      Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne
3      Kommunestyre
17    Formannskap
17    Administrasjonsutval
 

November

7      Kommunestyre
12    Ungdomsråd
14    Formannskap
14    Administrasjonsutval
18    Kontrollutval
19    Eldreråd
20    Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne
28    Formannskap

Desember

12     Kommunestyre