Februar

TORSDAG 2. ADMU

TORSDAG 2. Formannskap

TIRSDAG 7. Kontollutvalet

TIRSDAG 14. Eldrerådet

TORSDAG 16. Kommunestyre

Mars

ONSDAG 22. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

TORSDAG 23. Formannskap

April

TORSDAG 20. Kommunestyre

Mai

TIRSDAG 2. Eldreråd

ONSDAG 3. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

TORSDAG 4. ADMU

TORSDAG 4. Formannskap

TIRSDAG 9.Kontrollutval

TORSDAG 25. Kommunestyre 

Juni

TORSDAG 8. Formannskap

TORSDAG 22. Kommunestyre 

August

TORSDAG 17. Formannskap

TORSDAG 31, Kommunestyre 

September

TIRSDAG 5. Eldreråd

TIRSDAG 5.Kontrollutval

ONSDAG 6. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

TORSDAG 21. ADMU

TORSDAG 21. Formannskap 

Oktober

TORSDAG 12. Kommunestyre 

TORSDAG 19. ADMU

TORSDAG 19. Formannskap 

November

TORSDAG 2. Kommunestyre, start kl. 16.00

TORSDAG 9. ADMU

TORSDAG 9. Formannskap

TIRSDAG 14. Eldreråd

ONSDAG 15. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

TORSDAG 23. Formannskap 

Desember

TYSDAG 5.Kontrollutval

TORSDAG 7. Kommunestyre (dag møte - start kl. 9.00)