Februar

02     Klima, miljø og oppvekst
04     Formannskapet
04     Administrasjonsutvalet
16     Eldrerådet
17     Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
18     Kommunestyret

Mars

02     Kontrollutvalet
23     Klima, miljø og oppvekst
25     Formannskapet
 

April

15     Kommunestyret
27     Kontrollutvalet

Mai

04      Eldrerådet
05      Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
06      Administrasjonsutvalet
06      Formannskapet
11      Klima, miljø og oppvekst
20      Kommunestyret
 

Juni


10    Formannskapet
24    Kommunestyret

August

19  Formannskapet

September

2    Kommunestyret
7    Eldrerådet
7    Kontrollutvalet
8    Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
23  Administrasjonsutvalet
23  Formannskapet
 

Oktober

7    Kommunestyret
21  Administrasjonsutvalet
21  Formannskapet
 

November

4     Kommunestyret
9     Kontrollutvalet
11   Formannskapet
11   Administrasjonsutvalet
16   Eldrerådet
17   Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
25   Formannskapet

 

Desember

9   Kommunestyret