Februar

TORSDAG 1. ADMU

TORSDAG 1. Formannskap

TIRSDAG 13. Kontollutvalet

TORSDAG 15. Kommunestyre

ONSDAG 28. Eldrerådet

Mars

ONSDAG 20. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

TORSDAG 21. Formannskap

April

TORSDAG 11. Kommunestyre

Mai

TIRSDAG 7. Eldreråd

ONSDAG 8. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

TIRSDAG 14.Kontrollutval

TORSDAG 30. ADMU/Formannskap

 

 

Juni

TORSDAG 13. Kommunestyre 

August

TORSDAG 15. Formannskap

TORSDAG 29. Kommunestyre 

September

TIRSDAG 3. Eldreråd

ONSDAG 4. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

TIRSDAG 17.Kontrollutval

TORSDAG 19. ADMU/Formannskap 

Oktober

TORSDAG 3. Kommunestyre 

TORSDAG 17. ADMU

TORSDAG 17. Formannskap 

November

TORSDAG 7. Kommunestyre

TORSDAG 14. ADMU

TORSDAG 14. Formannskap

TIRSDAG 19. Eldreråd

ONSDAG 20. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

TORSDAG 21. Formannskap 

TYSDAG 26. Kontrollutval

Desember

TORSDAG 5. Kommunestyre (dag møte - start kl. 9.00)