Den rådgjevande eininga for russaker skal ha ansvaret for å møte personar når oppmøte for eininga er sett som vilkår for ein bestemt strafferettsleg reaksjon, inkludert gjennomføring av ruskontroll dersom dette er sett som vilkår. Oppmøte og eventuell ruskontroll påleggast av politiet som vilkår for påtaleunnlating eller som vilkår for dom. 

Politiet formidlar informasjon til rådgjevande eining i kommunen om at ein person har fått ilagt nemnde vilkår. Eininga kallar inn personen til oppmøte og eventuell rustesting dersom dette er eit vilkår. Eininga si primære oppgåve er å gje generell informasjon, råd og rettleiing. Dersom personen samtykker til det, kan rådgjevande eining tilby helsehjelp og oppfølging av personens rusmiddelbruk.

Kontakt:
Koordineringsansvarleg psykisk helse og rus

Seljord kommune, avdeling for psykisk helse og rus
Fagleiar Roar Finnebråten
Mobil 413 56 840 
E-post roar.finnebraten@seljord.kommune.no 

SLT-koordinator Sveinung Gåra
Mobil 480 33 723
E-post: sveinung.gara@seljord.kommune.no 

Kontaktperson Kviteseid kommune psykisk helse og rus

Elin Aabø 
Mobil: 99516347 
E-post: elin.aabo@kviteseid.kommune.no