Ordførar og rådmann

Bjørn Nordskog
Ordførar
35 06 81 06/ 90 76 87 84
bjorn.nordskog@kviteseid.kommune.no
Øystein Tveit
Rådmann
35 06 81 36/ 90 08 65 75
oystein.tveit@kviteseid.kommune.no

 

Sentraladministrasjonen

Kommunalsjef samf.utv og
tekniskdrift
Olav Kjetil Greivstad

35 06 81 12/ 48 03 52 64
olav.kjetil.greivstad@kviteseid.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg
Olav O. Kaasa
35 06 81 30/ 91 30 15 56
olav.kaasa@kviteseid.kommune.no
Kommunalsjef skule og barnehage
Ingunn Haugland
35 06 81 18/92 42 40 86
ingunn.haugland@kviteseid.kommune.no

Budsjett og strategisjef
Tore Åsland

35 06 81 41/ 95 72 33 48
tore.asland@kviteseid.kommune.no
Personalsjef
Karin Lauvstad
35 06 81 03/ 40 06 16 66
karin.lauvstad@kviteseid.kommune.no
Personalkonsulent
Vivi Feie Smidesang
35 06 81 07
vivi.feie.smidesang@kviteseid.kommune.no

 

Økonomikontor

Sentralbord
Britt Meinstad
35 06 81 44
britt.meinstad@kviteseid.kommune.no
Rekneskapskontrollør/ rådgjevar
Kristi Skare
35 06 81 43
kristi.skare@kviteseid.kommune.no
Arkivleiar
Gro Degnes
35 06 81 43
gro.degnes@kviteseid.kommune.no
Lønningskontor- Kviteseid/ Nissedal
Hildegunn Evja

35 04 84 05/ 35 04 84 08
hildegunn.evja@nissedal.kommune.no

 

Eining for samfunnsutvikling og teknisk drift

Miljø- og utmarkskonsulent
Audun Aasmundtveit
35 06 81 23
audun.aasmundtveit@kviteseid.kommune.no
Landbruksrådgjevar
Peter Rieber Mohn
35 06 81 22/ 48 30 71 40
peter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no
Skogbrukssjef
John Olav Lia
35 06 81 22/ 97 11 05 24
john.olav.lia@kviteseid.kommune.no
Næringssjef
Elisabeth Lid
35 06 81 05/ 40 85 77 48
elisabeth.lid@kviteseid.kommune.no
Plansjef Kviteseid/Nissedal
Sveinung Seljås
35 04 84 30
sveinung.seljas@nissedal.kommune.no
Reinhaldsleiar
Anne Vesterdal
35 06 81 15/ 91 30 23 84
anna.vesterdal@kviteseid.kommune.no
Sakshandsamar teknisk
Roger Brenne
35 06 81 11
roger.brenne@kviteseid.kommune.no
Fagleiar teknisk
Tarjei Gjelstad
35 06 81 14/ 95 24 13 15
tarjei.gjelstad@kviteseid.kommune.no

 

Teknisk uteavdeling/vedlikehald

Leiar uteavdeling
Vidar Øygarden
95 80 07 57

Driftsoperatør VA
Vidar Hansen

91 31 85 19
Driftsoperatør VA
Ole Johnny Haugestøl
96 01 33 44
Vaktmeistar idrettshall/ skule
Anders Songe
90 21 23 39
anders.songe@kviteseid.kommune.no
Servicemedarbeider
Morten Haugan
90 02 70 74
Vaktmeister
Kjell Gunnar Breidalen
99 54 82 46
kjell.breidalen@kviteseid.kommune.no

 

Tenestekontoret

Leiar tenestekontoret
Anne Asprusten

35 06 81 52/ 47 26 17 59
anne.asprusten@kviteseid.kommune.no
Fagutviklingssjukepleiar
Kristin Stray Jacobsen
35 06 81 53/ 40 80 18 43
kristin.jacobsen@kviteseid.kommune.no
Vakttelefon 40 80 18 43

 

Administrasjon for skule og barnehage

Leiar Kulturskulen
Eli Taugbøl
35 05 53 32/ 99 64 70 76
eli.taugbol@kviteseid.kommune.no
Rektor Kviteseid skule
Sigrun Kvamme
35 05 53 02
sigrun.kvamme@kviteseid.kommune.no
Avd.leiar 8-10 trinn
Anne Marthe Midtbøen
35 05 53 03
Avd.leiar 1-7 trinn
Odd Arne Thorbjørnsen
35 05 53 04
Sekretær
Borgny Haugland

35 05 53 00
borgny.haugland@kviteseid.kommune.no

SFO-Kviteseid
Hege Lia
 
Brunkeberg oppvekstsenter (skule)
 
35 05 53 40
Straumsnes oppvekstsenter
 
35 05 53 20
 
Kviteseid barnehage
Eva Lundeberg
35 05 53 10
eva.lundeberg@kviteseid.kommune.no
Brunkeberg oppvekstsenter (BHG)
Anne Helen Berge
35 05 53 60
anne.berge@kviteseid.kommune.no
Vrådal Oppvekstsenter
Mari Anette Solvang
35 05 53 25/ 40 91 67 17
mari.solvang@kviteseid.kommune.no

 

Helse og omsorg

Lundenjordet - vaktrom 35 06 81 60
Einingsleiar Lundejordet
Unni Øygarden
35 06 81 61/ 90 25 16 83
unni.oygarden@kviteseid.kommune.no
Lundenjordet - gang 35 06 81 63
Krodokk 35 06 81 80
Avdelingsleiar dagsenteret, Lundenjordet
Kari Sundet
35 06 81 81
Dagsenter psykisk helse 35 06 81 65
Dagsenter Lundenjordet 35 06 81 82
Kviteseid omsorgssenter (KOS)
Tone S.Lundestad, sekretær
35 06 82 00
tone.solli.lundestad@kviteseid.kommune.no
Vaktrom 35 06 82 01
Einingsleiar KOS
Elise Foldøy
35 06 82 25/ 91 16 21 09
elise.foldoy@kviteseid.kommune.no
Einingsleiar heimesjukepleia
Elisabeth Riis
35 06 82 10/ 90 92 03 15
elisabeth.riis@kviteseid.kommune.no
Ass. einingsleiar heimesjukepleia
Ann Marie Lund
35 06 82 09
ann.marie.lund@kviteseid.kommune.no
Heimesjukepleia - vaktrom
Heimesjukepleia - vakttelefon (24t)
35 06 82 02
97 68 94 09
Midtsundtoppen dagsenter
man/tirs/ons/fre
40 91 67 15
Einingsleiar kjøken og vaskeri
Kristian Verstod
35 06 82 04
kristian.versto@kviteseid.kommune.no
Sentralbord Helsesenter 35 06 82 50/51
Einingsleiar Helse og fagleiar psykisk helse
Lill Iren Djuve
35 06 82 65
lill.iren.djuve@kviteseid.kommune.no
Helsesjukepleiar/ fagleiar
Tone Heggtveit
35 06 82 64/ 97 17 64 54
tone.heggtveit@kviteseid.kommune.no
Helsesjukepleiar
Vivian Bakken
35 06 82 60/ 90 68 61 59
vivian.bakken@kviteseid.kommune.no
Jordmor
Merete Kaste
35 06 82 63/ 40 86 73 35
merete.kaste@kviteseid.kommune.no
Psykisk helse og rus
VAKTTELEFON
48 09 02 83
Vernepleier psykisk helse
Reidun Øverland
35 06 82 61/ 97 79 04 76
Psykisk helse
Ingunn Birkeland
35 06 82 62/ 40 80 18 45
Psykisk helse
Ingunn Nygård Ståland
35 06 82 66/ 99 51 63 47
Miljøterapeut
Kristin Brekke Moore
35 06 82 62/ 90 88 98 08

 

IT

IT - VTDS, Support 99 20 25 19

Bibliotek

Biblioteksjef
Anders Jensen
35 06 81 38/ 94 49 25 69
Bibliotek 35 06 81 39