Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Ordførar og kommunedirektør

Tarjei A. Draugedal
Ordførar
35 06 81 06/ 97 68 93 80
tarjei.draugedal@kviteseid.kommune.no
Laila Thorsen
Kommunedirektør
35 06 81 36/ 99 53 57 19
laila.thorsen@kviteseid.kommune.no

 

Sentraladministrasjon

Kommunalsjef tekniske tenester
Olav Kjetil Greivstad
35 06 81 12/ 48 03 52 64
olav.kjetil.greivstad@kviteseid.kommune.no
Kommunalsjef velferd
Thormod Moi Felle
35 06 81 30/ 92 33 66 94
thormod.moi.felle@kviteseid.kommune.no
Spesialrådgjevar
Olav O. Kaasa
35 06 81 07/ 91 30 15 56
olav.kaasa@kviteseid.kommune.no
Seniorrådgjevar
Tarjei Gjelstad
35 06 81 14/ 95 24 13 15
tarjei.gjelstad@kviteseid.kommune.no
Skule- og barnehagefagleg rådgjevar
 
 
Økonomisjef
Tore Åsland
35 06 81 41/ 95 72 33 48
tore.asland@kviteseid.kommune.no
Personalsjef
Karin S. Lauvstad
35 06 81 03/ 40 06 16 66
karin.lauvstad@kviteseid.kommune.no

Fellestenestene

Sentralbord
Annbjørg Bergland Haug
35 06 81 44
annbjorg.haug@kviteseid.kommune.no
Arkivleiar
Gro Degnes
35 06 81 34
gro.degnes@kviteseid.kommune.no
Lønningskontor- Kviteseid/ Nissedal
Eva Greivstad
35 04 84 08
eva.greivstad@nissedal.kommune.no

 

Tekniske tenester

Seniorrådgjevar teknisk
Tarjei Gjelstad
35 06 81 14/ 95 24 13 15
tarjei.gjelstad@kviteseid.kommune.no
Rådgjevar teknisk
Roger Brenne
35 06 81 11
roger.brenne@kviteseid.kommune.no
Fagleiar reinhald
Anne Vesterdal
35 06 81 15/ 91 30 23 84
anna.vesterdal@kviteseid.kommune.no
Leiar uteavdeling
Vidar Øygarden
95 80 07 57
vidar.øygarden@kniteseid.kommune.no
Driftsoperatør VA
Vidar Hansen
91 31 85 19
vidar.hansen@kviteseid.kommune.no
Driftsoperatør VA
Thomas Aasland
48 20 88 89
thomas.aasland@kviteseid.kommune.no
Servicemedarbeider
Morten Andersen
90 61 81 24
 
Servicemedarbeider
Bård Breidalen
48 06 16 79
bard.breidalen@kviteseid.kommune.no
Servicemedarbeider
Arnfinn Strand
90 72 99 08
arnfinn.strand@kviteseid.kommune.no
  
Plansjef Kviteseid/Nissedal
Mona Helen Straume
35 04 84 34
mona.straume@nissedal.kommune.no

Landbrukskontor

Landbruksrådgjevar
John Olav Lia
35 06 81 27/ 97 11 05 24
john.olav.lia@kviteseid.kommune.no
Landbruksrådgjevar
Audun Aasmundtveit
35 06 81 23
audun.aasmundtveit@kviteseid.kommune.no

 

Næring og kultur

Næring- og kultursjef
Elisabeth Lid

35 08 61 05/ 40 85 77 48
elisabeth.lid@kviteseid.kommune.no

 

Flyktningtenesta

Sigrid Eilevstjønn
Flyktningkonsulent
94 42 69 69
sigrid.eilevstjonn@kviteseid.kommune.no
Rehema Ruud
Flyktningmedarbeidar
48 23 46 67
rehema.ruud@kviteseid.kommune.no

 

 

Bibliotek

 

Bibliotek 35 06 81 39
Biblioteksjef
Lene Kleivi

lene.kleivi@kviteseid.kommune.no

Stine Ruud

stine.ruud@kviteseid.kommune.no

 

Tenestekontoret

Kontortid:09:00 - 14:00
Fagutviklingssjukepleiar
Kristin Stray Jacobsen
35 06 81 53/ 40 80 18 43
kristin.jacobsen@kviteseid.kommune.no

Stine Opedal
35 06 81 25
stine.opdal@kviteseid.kommune.no

 

Skule og barnehage

Rektor 
Odd-Arne Thorbjørnsen
35 05 53 02/90 83 94 69
odd-arne.thorbjornsen@kviteseid.kommune.no
Avd.leiar 1.-7. trinn Kviteseid skule
Siv Omtveit Aasan
35 05 53 04/93 06 39 91
siv.omtveit.aasan@kviteseid.kommune.no
Avd.leiar 8.-10. trinn Kviteseid skule
Alexander Landsverk Wisland
35 05 53 03/90 68 74 03
alexander.landsverk.wisland@kviteseid.kommune.no
Sekretær - Kviteseid skule
Veronika Aamyri (måndag, onsdag, fredag)
35 05 53 00
veronika.aamyri@kviteseid.kommune.no
SFO-leiar - Kviteseid skule
Bente Færstaul
41 42 77 96
bente.ferstaul@kviteseid.kommune.no
Brunkeberg oppvekstsenter - skule
Rebecca Ofte
35 05 53 40/41 25 56 65
rebecca.ofte@kviteseid.kommune.no
  
Kviteseid barnehage
Eva Lundeberg
35 05 53 10
eva.lundeberg@kviteseid.kommune.no
Brunkeberg oppvekstsenter - barnehage
Anne Helen Berge
35 05 53 60
anne.berge@kviteseid.kommune.no
Straumsnes barnehage
Erna Øygarden
35 05 53 25/47 65 43 10
erna.oygarden@kviteseid.kommune.no
  
Kulturskulerektor
Eli Taugbøl
35 05 53 32/ 99 64 70 76
eli.taugbol@kviteseid.kommune.no
  
Spesialpedagog
Hege Haugan
hege.haugan@kviteseid.kommune.no

 

Helse og omsorg

Lundenjordet - vaktrom35 06 81 60
Einingsleiar eining for funksjonshemma
Unni Øygarden
35 06 81 61/ 90 25 16 83
unni.oygarden@kviteseid.kommune.no
Gang Lundenjordet 35 06 81 63
Dagsenteret Lundenjordet
avdelingsleiar 
35 06 81 81
Dagsenter Lundenjordet - Krodokk35 06 81 80 / 35 06 81 82
  
Kviteseid omsorgssenter (KOS)35 06 82 01
Avdelingsleiar KOS 
Helene Stensrud
35 06 82 25 / 90 21 37 57
helene.stensrud@kviteseid.kommune.no 
Fagutviklingssjukepleiar KOS
Kristina Haugan Versto
91 16 21 09
kristina.haugan@kviteseid.kommune.no 
  
Kjøken og vaskeri35 06 82 05
Avdelingsleiar kjøken og vaskeri
Kristian Verstod
35 06 82 04
kristian.versto@kviteseid.kommune.no
  
Heimesjukepleia 
VAKTTELEFON
97 68 94 09
Avdelingsleiar heimetenestene
Monica Halvorsen
35 06 82 02 / 90 92 03 15
monica.halvorsen@kviteseid.kommune.no
Fagutviklingssjukepleiar heimetenestene
Ann Marie Lund
35 06 82 09 / 40 90 02 72
ann.marie.lund@kviteseid.kommune.no
Førebyggande heimebesøk og demenskontakt:
Elise Foldøy
90 41 69 46
elise.foldoy@kviteseid.kommune.no
Midtsundtoppen dagsenter40 91 67 15
  
Fysioterapeut
Helene Todal
90 29 61 97
helene.todal@kviteseid.kommune.no 
Fysioterapeut (man.,tys.,tors.)
Tina Rothstein
99 22 62 09
tina.rothstein@kviteseid.kommune.no 
Fysioterapeut med driftstilskot
Ola André Sogn
47 64 83 10
Ergoterapeut
Lene Cecilie Pettersen
35 06 82 07 / 94 86 96 77
  
Einingsleiar omsorg og meistring
Hanne Norgaard
35 06 82 10 / 47 61 89 20
hanne.norgaard@kviteseid.kommune.no 
Sekretær helse og omsorg
Borgny Haugland
35 06 82 00
borgny.haugland@kviteseid.kommune.no 
  
Legekontoret35 06 82 50 
  
Helsesjukepleiar, fagansvarleg
Martha Angelica Roholdt
35 06 82 64 / 97 17 64 54
martha.roholdt@kviteseid.kommune.no
Helsesjukepleiar
Vivian Bakken
35 06 82 60 / 90 68 61 59
vivian.bakken@kviteseid.kommune.no
Jordmor
Merete Kaste
90 59 46 51
merete.kaste@vinje.kommune.no
  
Psykisk helse og rus
VAKTTELEFON
97 79 04 76
Dagsenter psykisk helse35 06 81 65
Psykisk helse - miljø-/samtaleterapeut
Anna Lovise Aarsteinsen
97 19 19 58
Psykisk helse - vernepleiar og fagansvarleg
Elin Aabø
99 51 63 47
Psykisk helse - helsefagarbeidar
Gunn Karin Eikåsen
95 28 14 26
Psykisk helse - helsefagarbeidar
Heidi Skaret Myrvang
48 09 02 83
Psykisk helse - psyk.sjukepleiar - barn/unge35 06 82 62
Psykisk helse - Miljøterapeut (mandag)
Kristin Brekke Moore
90 88 98 08

 

IT

IT - VTDS, Support 99 20 25 19

eDialog

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk, sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Fordelane med eDialog er fleire:

Du skal ikkje nytte edialog dersom vi har elektroniske skjema som passar til føremålet, til dømes søknad om plass i barnehage.

E-post kan sjølvsagt fortsatt nyttast til enkle spørsmål.

  • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal.
  • Det gir ein sikker identifikasjon av avsendar.
  • Innsendt informasjon blir sendt rett i saks- og arkivsystemet.

Vi anbefalar deg å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

  • Klikk her for eDialog med Kviteseid kommune

  • Klikk her for eDialog med Barnevernssamarbeidet i Vest - Telemark (alle vedlegg til barnevernet må vere pdf)

Melde frå til barnevernet

Om du er bekymra for om eit barn får god nok omsorg, bør du melde ifrå til barnevernet.

Du treng ikkje vera sikker på at noko er gale før du melder ifrå. Når du har sagt ifrå, er det  barnevernet sin jobb å vurdere korleis meldinga skal følgjast opp. Dei aller fleste som får hjelp frå barnevernet, får hjelpa heime. Omsorgsovertaking skjer berre i dei mest alvorlege tilfella.

Uansett kvar barnet bur må ein velje at barnet bur i Kviteseid kommune for at meldinga skal kome fram til Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark. Grunnen til dette er ein midlertidig feil på lenka.

Tillitsvalt - HTV/HVO

Hovedverneombod
Jeanett H. Torsdalen 
 

40 08 47 38
jeanett.torsdalen@kviteseid.kommune.no

Gro Heidi Vestgarden

35 06 81 35/99 43 22 31
fag@kviteseid.kommune.no

 

Kontakt

Kviteseid kommune
Sentralbord: 35 06 81 00
Legevakt: 35 06 82 50
Nasjonal legevakt: 116 117
E-post: post@kviteseid.kommune.no

 

Vakttelefon for teknisk avdeling:
(etter kl. 15.00, helger og heilagdagar)
Mobil: 48 25 94 79 

 

Vest-Telemark brannvesen IKS
https://www.vesttelemarkbrannvesen.no/
Brannsjef: Torbjørn Lia
Mobil: 97 66 19 11
Tlf: 35 07 57 11
E-post: torbjorn.lia@vtbv.no

Varabrannsjef: Thomas Auestad
Mobil: 97 14 56 44
E-post: thomas.auestad@vtbv.no

Sist oppdatert 23. mai 2024