Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Ordførar og kommunedirektør

Bjørn Nordskog
Ordførar
35 06 81 06/ 90 76 87 84
bjorn.nordskog@kviteseid.kommune.no
Erling Laland
Kommunedirektør
35 06 81 36/ 93 46 41 23
erling.laland@kviteseid.kommune.no

 

Sentraladministrasjonen

Kommunalsjef samf.utv og
tekniskdrift
Olav Kjetil Greivstad

35 06 81 12/ 48 03 52 64
olav.kjetil.greivstad@kviteseid.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg
Olav O. Kaasa
35 06 81 30/ 91 30 15 56
olav.kaasa@kviteseid.kommune.no
Kommunalsjef skule og barnehage
Ingunn Haugland
35 06 81 18/92 42 40 86
ingunn.haugland@kviteseid.kommune.no

Budsjett og strategisjef
Tore Åsland

35 06 81 41/ 95 72 33 48
tore.asland@kviteseid.kommune.no
Personalsjef
Karin S. Lauvstad
35 06 81 03/ 40 06 16 66
karin.lauvstad@kviteseid.kommune.no
Personalkonsulent
Vivi Feie Smidesang
35 06 81 07/92 80 46 95
vivi.feie.smidesang@kviteseid.kommune.no

 

Fellestenestene

Sentralbord
Britt Meinstad

35 06 81 44
britt.meinstad@kviteseid.kommune.no

Arkivleiar
Gro Degnes
35 06 81 34
gro.degnes@kviteseid.kommune.no
Næringssjef
Elisabeth Lid

35 06 81 05/ 40 85 77 48
elisabeth.lid@kviteseid.kommune.no

Lønningskontor- Kviteseid/ Nissedal
Katrin Houthuizen
35 04 84 08
katrin.houthuizen@nissedal.kommune.no

 

Eining for samfunnsutvikling og teknisk drift

Landbruksrådgjevar
Audun Aasmundtveit
35 06 81 23
audun.aasmundtveit@kviteseid.kommune.no
Landbruksrådgjevar
John Olav Lia
35 06 81 27/ 97 11 05 24
john.olav.lia@kviteseid.kommune.no
Plansjef Kviteseid/Nissedal
Sveinung Seljås
35 04 84 30
sveinung.seljas@nissedal.kommune.no
Fagleiar teknisk
Tarjei Gjelstad
35 06 81 14/ 95 24 13 15
tarjei.gjelstad@kviteseid.kommune.no
Reinhaldsleiar
Anne Vesterdal
35 06 81 15/ 91 30 23 84
anna.vesterdal@kviteseid.kommune.no
Sakshandsamar teknisk
Roger Brenne
35 06 81 11
roger.brenne@kviteseid.kommune.no

 

Teknisk uteavdeling/vedlikehald

Leiar uteavdeling
Vidar Øygarden
95 80 07 57

Driftsoperatør VA
Vidar Hansen

91 31 85 19
Driftsoperatør VA
Ole Johnny Haugestøl
96 01 33 44
Vaktmeistar idrettshall/ skule
Anders Songe
90 21 23 39
anders.songe@kviteseid.kommune.no
Servicemedarbeider  
Vaktmeister
Kjell Gunnar Breidalen
99 54 82 46
kjell.breidalen@kviteseid.kommune.no

 

Tenestekontoret - telefontid: 09:00 - 14:00

Leiar tenestekontoret
 

35 06 81 52
 
Fagutviklingssjukepleiar
Kristin Stray Jacobsen
35 06 81 53/ 40 80 18 43
kristin.jacobsen@kviteseid.kommune.no
Vernepleiar
Reidun Øverland
35 06 81 25/ 91 15 93 48
reidun.overland@kviteseid.kommune.no

 

Skule og barnehage

Spesialpedagog
Hege Haugan
35 06 81 33
Kulturskulerektor
Eli Taugbøl
35 05 53 32/ 99 64 70 76
eli.taugbol@kviteseid.kommune.no
Rektor 
Sigrun Kvamme
35 05 53 02/ 97 12 67 36
sigrun.kvamme@kviteseid.kommune.no
Avd.leiar 8.-10. trinn Kviteseid skule
Anne Marthe Midtbøen
35 05 53 03
anne.marthe.midtbøen@kviteseid.kommune.no
Avd.leiar 1.-7. trinn Kviteseid skule
Odd Arne Thorbjørnsen
35 05 53 04
odd-arne.thorbjornsen@kviteseid.kommune.no
Sekretær - Kviteseid skule
Borgny Haugland

35 05 53 00
borgny.haugland@kviteseid.kommune.no

SFO-Kviteseid skule

 

Brunkeberg oppvekstsenter - skule
Anne Torunn Øvrebø 

35 05 53 40
anne.torunn.overbo@kviteseid.kommune.no

Straumsnes oppvekstsenter
 
35 05 53 20
 
Kviteseid barnehage
Eva Lundeberg
35 05 53 10
eva.lundeberg@kviteseid.kommune.no
Brunkeberg oppvekstsenter - barnehage
Anne Helen Berge
35 05 53 60
anne.berge@kviteseid.kommune.no
Vrådal Oppvekstsenter - barnehage
Heidi W. Sjøvoll 
35 05 53 25
heidi.wraalsen.sjovoll@kviteseid.kommune.no

 

Helse og omsorg

Lundenjordet - vaktrom 35 06 81 60
Einingsleiar Lundejordet
Unni Øygarden
35 06 81 61/ 90 25 16 83
unni.oygarden@kviteseid.kommune.no
Lundenjordet - gang 35 06 81 63
Krodokk 35 06 81 80
Avdelingsleiar dagsenteret, Lundenjordet
Kari Sundet
35 06 81 81
Dagsenter psykisk helse 40 90 02 83
Dagsenter Lundenjordet 35 06 81 82
Kviteseid omsorgssenter (KOS)
Tone S.Lundstad, sekretær
35 06 82 00
tone.solli.lundstad@kviteseid.kommune.no
Vaktrom 35 06 82 01
Kons. einingsleiar KOS
Anne Asprusten
35 06 82 25/ 91 16 21 09
anne.asprusten@kviteseid.kommune.no
Einingsleiar heimesjukepleia
Hanne Nordgaard
35 06 82 10/90 92 03 15
 
Ass. einingsleiar heimesjukepleia
Ann Marie Lund
35 06 82 09/ 40 90 02 72
ann.marie.lund@kviteseid.kommune.no
Heimesjukepleia - vaktrom
Heimesjukepleia - vakttelefon (24t)
35 06 82 02
97 68 94 09
Midtsundtoppen dagsenter
man/tirs/ons/fre
40 91 67 15
Einingsleiar kjøken og vaskeri
Kristian Verstod
35 06 82 04
kristian.versto@kviteseid.kommune.no
Sentralbord Helsesenter 35 06 82 50/51
Einingsleiar Helse og fagleiar psykisk helse
Lill Iren Djuve
47 75 85 22
lill.iren.djuve@kviteseid.kommune.no
Helsesjukepleiar/ fagleiar
Tone Heggtveit
35 06 82 64/ 97 17 64 54
tone.heggtveit@kviteseid.kommune.no
Helsesjukepleiar
Vivian Bakken
35 06 82 60/ 90 68 61 59
vivian.bakken@kviteseid.kommune.no
Jordmor 35 06 82 63
Psykisk helse og rus
VAKTTELEFON
97 79 04 76
Psykisk helse - miljø-/samtaleterapeut
Anna Lovise Aarsteinsen
97 19 19 58
Psykisk helse - vernepleiar
Elin Aabø
99 51 63 47
Psykisk helse - helsefagarbeidar
Gunn Karin Eikåsen
95 28 14 26
Psykisk helse - helsefagarbeidar
Heidi Skaret Myrvang
48 09 02 83
Psykisk helse - Psyk.sjukepleiar
Barn/unge
Ingunn Birkeland
35 06 82 62/40 80 18 45
Psykisk helse - Miljøterapeut (mand)
Kristin Brekke Moore
90 88 98 08
Fysioterapeut
Helene Todal
90 29 61 97/35 06 82 71

Fysioterapeut
Tina Rothstein

99 22 62 09/35 06 82 70

Fysioterapeut
Sebastian Håkonson

91 91 78 44

 

IT

IT - VTDS, Support 99 20 25 19

Bibliotek

Biblioteksjef
Anders Jensen
94 49 25 69
Bibliotek 35 06 81 39

 

eDialog

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk, sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Fordelane med eDialog er fleire:

Du skal ikkje nytte edialog dersom vi har elektroniske skjema som passar til føremålet, til dømes søknad om plass i barnehage.

E-post kan sjølvsagt fortsatt nyttast til enkle spørsmål.

  • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal.
  • Det gir ein sikker identifikasjon av avsendar.
  • Innsendt informasjon blir sendt rett i saks- og arkivsystemet.

Vi anbefalar deg å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

  • Klikk her for eDialog med Kviteseid kommune

  • Klikk her for eDialog med Barnevernssamarbeidet i Vest - Telemark (alle vedlegg til barnevernet må vere pdf)

Melde frå til barnevernet

Om du er bekymra for om eit barn får god nok omsorg, bør du melde ifrå til barnevernet.

Du treng ikkje vera sikker på at noko er gale før du melder ifrå. Når du har sagt ifrå, er det  barnevernet sin jobb å vurdere korleis meldinga skal følgjast opp. Dei aller fleste som får hjelp frå barnevernet, får hjelpa heime. Omsorgsovertaking skjer berre i dei mest alvorlege tilfella.

Uansett kvar barnet bur må ein velje at barnet bur i Kviteseid kommune for at meldinga skal kome fram til Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark. Grunnen til dette er ein midlertidig feil på lenka.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker

Kontakt

Kviteseid kommune
Sentralbord: 35 06 81 00
Legevakt: 35 06 82 50
Nasjonal legevakt: 116 117
E-post: post@kviteseid.kommune.no

Vest -Telemark brannvesen
Brannsjef: Ole-John Almenning
Mobil: 95 99 22 15
Tlf: 35 07 57 11

 

Vakttelefon for teknisk avdeling:
(etter kl. 15.00, helger og heilagdagar)
Mobil: 48 25 94 79
 

Sist oppdatert 04. januar 2022