Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar til offentleg ettersyn

Dagshustjønni

I medhald av pbl § 12-10 vedtok formannskapet 11.06.20 (sak 054/20) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Dagshustjønni ut til offentleg ettersyn. 

Frist 10.09.20

Dagshustjønna plankart

Midtsundåsen nordaust - Plan til off. ettersyn

I medhald av pbl § 12-10 vedtok formannskapet 11.06.20 (sak 056/20) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Midtsundåsen nordaust ut til offentleg ettersyn. 

Frist: 01.09.20

Midtsundåsen_nordaust_plankart2
1