Retningsliner

Kulturprisen for Kviteseid kommune er på kr. 10.000,-. Med prisen følgjer eit minnediplom. Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar, grupper eller lag som har tilhald i kommunen, eller er knytt til kommunen på annan måte, og som har gjort/gjer ein innsats ut over det vanlege innafor det utvida kulturområdet. Prisen kan delast ut 3. kvart år. Dersom to kandidatar vert funne likeverdige, kan prisen delast mellom desse. Framlegga skal vera skriftlege og grunngjevne. Kulturstyret kan på eige initiativ kome med framlegg til prisvinnarar.

Fristen for å sende framlegg til kandidatar vert kunngjort i god tid før kvar prisutdeling. Dette vert kunngjort i pressa og på nett.

Det er kulturstyret som avgjer kven som er vinnar av kulturprisen.