Retningslinjer for organ for brukarmedverknad ved barnehagane

Retningslinjer for foreldreutval ved barnehagane i Kviteseid kommune 

Retningslinjer for samarbeidsutval ved Brunkeberg og Straumsnes oppvekstsenter 

Retningslinjer for samarbeidsutval i Kviteseid barnehage