Dei 5 årsverka inkluderer ei 80% stilling som er øyremerka arbeid blant born og unge. Denne stillinga samarbeider tett med helsestasjon, grunnskulen og Kvitsund gymnas.

Kontora våre ligg i 2. høgda på Kviteseid helsesenter, Granlivegen 1. Gruppeaktivitetane har utgangspunkt på Krodokk dagsenter, Selandvegen 1.

Ynskjer du å koma i kontakt med oss? 

Du kan bed fastlegen din henvise deg til oss via e-melding til tenestekontoret. Du kan også sjølv ta kontakt med tenestekontoret og søke om tenester. Du finn meir informasjon om tenestekontoret og søknadsskjema her.