Kviteseid har skatt på verk og bruk med 7 promille av takstverdet.
Kommunen har ikkje vanleg eigedomsskatt på t.d. bustader og hytter.

Liste for eigedomsskatt ligg ute til offentleg gjennomsyn i 3 veker før forfall. Nærmare lysing finn ein i avisene.

Skatten forfell i 3 terminar:
1. tertial ca 20. mars
2. tertial ca 20. juli
3. tertial ca 20. november