Kviteseid har skatt på verk og bruk med 7 promille av takstverdet.
Kommunen har ikkje vanleg eigedomsskatt på t.d. bustader og hytter.

Liste for eigedomsskatt ligg ute til offentleg gjennomsyn i 3 veker før forfall. Nærmare lysing finn ein i avisene.

Skatten forfell i 2 terminar:
1. termin ca 20. mars
2. termin ca 20. september