Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om planoppstart

Rv. 41 Steane - Vrådal - Varsel om utviding av planområde - tilleggskunngjering planID38212022002

Statens vegvesen varslar i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3, 12-8 og 3-7 om utviding av plangrensa for pågåande arbeider med detaljreguleringsplanen for Rv. 41 Steane-Vrådal, Kviteseid kommune. Vi viser óg til varslingsbrev av 27.09.23 og tilleggskunngjering av 26.10.23. Utvidinga av planområdet er vist med blå line i kartskisse. Raud line er tidlegare kunngjort plangrense.

Steane-Vrådal kart