Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

unnamed (2)_412x412

Melding frå Vest-Telemark Kraftlag AS

På grunn av trefelling ved lågspentlinja i Åslandfeltet må VTK Nett stenge Åslandvegen nede ved hovedvegen fredag 16. september frå kl. 09.00 til kl...

Straumstøtte

Vilkår for straumstøtte - Fritidsbustadar

Temaet er avklara i vedtekne «Retningsliner for bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad», tillegg til kommuneplanen for Kviteseid, sjå vedleg...

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Me treng tilkallingsvikarar!

Eining for funksjonshemma treng tilkallingsvikarar på dag, kveld og helg. Erfaring frå arbeid med menneske med funksjonsvariasjonar er ein fordel, ...