Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

500_50_blandet[1]

Utskriven eigedomsskatt

I medhald av Lov om eigedomssatt av 6. juni 1975, nr. 29, vert det for eigedomsskatteåret 2021 skrive ut eigedomsskatt på kraftverk, vikdraftverk, kra...

Kulturmidlar

Kulturmidlar 2021

Lag, grupper og einskildpersonar kan søkje om tilskot til kulturføremål. Årsrekneskap og årsmelding for 2020 skal ligge ved søknaden. Elektronisk søk...

Kva skjer?

Ingen hendelser for øyeblikket. Sjå www.vest-telemark.no for informasjon.