Frå 01.09.20 vil NAV Vest –Telemark ha fylgjande opningstider :

SELJORD: opent for dropp inn kvar torsdag kl 1000-1400 frå 170920

 KVITESEID:opent for dropp inn kvar tysdag kl 1000- 1400 frå 010920

FYRESDAL : opent for dropp inn kvar tysdag kl 1000- 1400 frå 010920

VINJE : opent for dropp inn kvar tysdag kl 1000- 1400 frå 010920

TOKKE : opent for dropp inn kvar måndag og torsdag  kl 1000-1400 frå 010620

All post sendast til:

NAV VEST-TELEMARK

HOTELVEGEN 42

3880  DALEN

 

VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV

RING TELEFONNR. 40616218

STATLEGE TENESTER :DERSOM DU HAR EIN FAST KONTAKTPERSON KAN DU SKRIVE  TIL  HAN/HENNE I DIN DIGITALE AKTIVITETSPLAN evt RINGE/SENDE SMS

Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55553333

ARBEIDSGJEVARAR BRUKAR WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55553336

Direkte nr til markedskontaktar

Seljord , Kviteseid,Nissedal : 41223954 Tore Dag Lid

Fyresdal ,Tokke ,Vinje: 40476863 Margit K. Bergland

IA –Rådgjevar : 99449230  Olav Aalandslid

 

 

 

DIREKTE NR TIL :

TELEFONLISTE KVITESEID- STATLEGE YTINGAR:

INGE TVEITO                     TLF 90470976

ANETTE TVEITA ØYA       TLF 41277059

KURT JOAR WRÅLID        TLF 90418138

LINDA HOVDEN                TLF 41277865

ÅSE WRÅLID                      TLF 41283592

LIV BRUBAKK                     TLF 90546352

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN

 

 

 

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN