NAV Vest –Telemark har fylgjande opningstider :

NAV lokasjonen i Kviteseid  er open for dropin tysdag kl 1000-1400.

Alle andre dagar er det kun avtalte møter

TOKKE : opent for dropin kvar måndag og torsdag kl 1000-1400

VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV

RING TELEFONNR. 40616218

STATLEGE TENESTER :DERSOM DU HAR EIN FAST KONTAKTPERSON KAN DU SKRIVE  TIL  HAN/HENNE I DIN DIGITALE AKTIVITETSPLAN evt RINGE/SENDE SMS

Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55553333

ARBEIDSGJEVARAR BRUKAR WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55553336

Direkte nr til markedskontaktar:

Seljord , Kviteseid,Nissedal : 41223954 Tore Dag Lid

Fyresdal ,Tokke ,Vinje: 95 52 11 42 Kristine Haug Deilrind

IA –Rådgjevar : 99449230  Olav Aalandslid

DIREKTE NR TIL :

ANNE BJØRGUNN NORDJORE -  TLF 45397236

LIV BRUBAKK  -                  TLF 90546352

VIVIANA BURGOS   -         TLF 40914647

ANETTE ØYA TVEITEN -  TLF 41277059

ODDNY COX -                   TLF 94987368

 

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

 

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN

Meir informasjon NAV Vest-Telemark