NAV Vest –Telemark ha fylgjande opningstider :

Seljord, Vinje, Fyresdal, Kviteseid og Nissedal: bare avtalte møter/samtaler. 

Tokke : Opent for drop in kvar måndag og torsdag  kl 10:00-14:00 
 

VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV

RING TELEFONNR. 40616218

STATLEGE TENESTER :DERSOM DU HAR EIN FAST KONTAKTPERSON KAN DU SKRIVE  TIL  HAN/HENNE I DIN DIGITALE AKTIVITETSPLAN evt RINGE/SENDE SMS

Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55553333

ARBEIDSGJEVARAR BRUKAR WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55553336

Direkte nr. til markedskontaktar

Seljord , Kviteseid,Nissedal : 41223954 Tore Dag Lid

Fyresdal ,Tokke ,Vinje: 9611238 Anne Marie Aasheim

IA –Rådgjevar : 99449230  Olav Aalandslid

 

DIREKTE NR. TIL :

TELEFONLISTE KVITESEID- STATLEGE YTINGAR:

ANNE BJØRGUNN NORDJORE 45397236

LIV BRUBAKK                    TLF 90546352

INGE TVEITO                      TLF 90470976

LINDA HOVDEN                TLF 41277865

SISSEL H HUSSTØYL        TLF 41229469

 

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN