NAV VEST-TELEMARK

Frå 130224 og inntil vidare er lokasjonen i Kviteseid stengt

NAV Vest –Telemark har fylgjande opningstider :

TOKKE : Ope måndag og torsdag kl 1000-1400 

Alle andre dagar er det kun avtalte møter  

VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV RING: 40616218

Du finn informasjon på www.nav.no eller tlf. 55553333

Arbeidsgjevar finn informasjon på www.nav.no eller tlf. 55553336

Markedskontaktar:

Tore Dag Lid                                  Tlf 41223954 Seljord, Kviteseid, Nissedal

Emilie Narvestad                           Tlf 94193189 Fyresdal, Tokke, Vinje               

Olav Aalandslid                             Tlf 99449230 IA-rådgjevar 

TELEFONLISTE Kviteseid– STATLEGE YTINGAR:

Anne Bjørgunn Nordjore             Tlf 45397236

Liv Brubakk                                  Tlf 90546352 

Viviana Burgos                             Tlf 40914647

Kjersti Betten                                Tlf 40907795

Anne Birgit Sollid                          Tlf 41278627

Oddny Cox                                    Tlf 94987368

Anita Haugen                                Tlf 41275964

Gjeldsrådgjevarar: Berit Valhovd tlf 90246243 og Anne Marie Åsheim tlf 96011238

NAV leiar Gerd Kari Skaalen tlf. 95832211, Ass. NAV leiar Solbjørg Frantzen tlf. 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN