Flotte tur- og friluftsområder. Kort avstand til butikk, idrettsanlegg, skianlegg og barnehage.

Tomtefeltet er opparbeid med vatn, avløp og el-forsyning fram til tomtegrensa.  Feltet har ti ledige bustadtomter med ulik storleik frå ca. 660 m2 til ca. 1370 m2.

Pris for tomtene er kr 100 000,-. 

Tomter - 14/251, 14/253, 14/255-259, 14/269, 14/271, 14/272

Ta kontakt med Tarjei Gjelstad for meir info, tlf. 35 06 81 14. 

Kartreferanse

Alle foto Hans Inge Hagen

Eidstod dronebilde

Eidstod dronebilde

Eidstod dronebilde