Hei alle saman!

Ved valet i 2015 hadde Kviteseid ein valdeltakelse på 57,9%, ved valet i 2019 auka den til 64,9%.

Dette er ein god auke, landsgjennomsnittet er på 64,7%. Alle parti var einige i starten av valkampen at me skulle gjere ein felles innsats for å auke deltakinga. Takk for god valdeltaking.

 Det nye kommunestyre i Kviteseid blei konstituert den 3.oktober og arbeidet er i gang. Møteplan for kommunale møte ligg på kommunen sin nettsider og kommunestyre blir sendt direkte på heimesida.

Det er moro å sjå for meg som ordførar at det er ei blanding av nye engasjera politikkarar og representantar som har vore med i fleire periodar, dette er eit samspill som er bra.

Alle medlemer av kommunestyre skal gjennom eit folkevalt program, på to kurskveldar der dei mellomanna får ein innføring i rolla som folkevalt.

Eg ynskjer alle ein fortsatt fin haust.

 

Bjørn Nordskog
Ordførar