Sommarhelsing 2019

Sommarhelsing 2019

Juli betyr for mange ferietid medan for andre betyr sommaren masse arbeid. Skuleungdom og studentar brukar gjerne sommaren til å tene noko ekstra pengar til studiearbeidet. For bøndene er det høgsesong med tanke på å få avlinga i hus og sikre neste vinter matforråd for dyra på garden.

Det er stor forskjell på årets sommar mot fjorårets. I år har det vore kaldare og våtare vær som gjer at grasproduksjonen er stor. Det er bra med tanke på den store utfordinga det var for mange i fjor med å skaffe nok for. Ferieværet og dei lange og varme kveldane har det ikkje vore så mange av, men me får håpe at dei kjem nå når juli står for døra.

Sommaren kan ein bruke til å bli kjent i sitt nærområdet og til bruke naturen for å kome seg i betre form. Saman med Kviteseid turlag og idrettslaga har kommunen lage til eit hefte med turforslag. Her er det forslag på både korte og lange turar rundt omkring i kommunen. Det betyr at ein kan oppdage nye stadar, få fine turopplevingar, nyte naturen og bli i betre form. I tillegg er det premiering.  Alt om «På tur i Kviteseid» kan du lese her.

Eigarlaust avfall som ligg langs vatna er ei stor utfordring. Dette kjem i vatnet som gjer at fisk et det samt at det forureinar vasskvaliteten. I vår var det ein aksjon i Kviteseid og i løpet av ei dryg veke vart det plukka meir enn 450 kg med plast og anna avfall på ei strekning på ca. tre kilometer.

Dette frivillige arbeidet vil fortsette og saman med dei andre kanalkommunane er det etablera eit «kanallotteri». Det er eit samarbeid med Kystlotteriet. For kvar sekk med søppel du plukkar får du eit lodd som gjer at du blir med på både nasjonale og lokale trekningar. I Kviteseid vil det bli kontainer, sekkar og lodd på parkeringa bak Sparebanken Sør bygget. Meir info kjem på heimeside og FB-side.

Det vil òg bli ei travel tid for politikarane framover. 9. september er det fylkes- og kommuneval og allereie frå 12. august kan du førehandsrøyste på kommunehuset. I Kviteseid har valdeltakinga vore veldig låg på lokalvala, det må me endre til haustens val.

Det er viktig å gje si røyst til dei lokalpolitikarane som stiller opp på dette frivillige arbeidet. Hugs at alle bur i ein kommune og at det er dei lokale vedtaka som betyr korleis ein har det i kommunen.

Ha ein fin sommar og bruk røysteretten. Godt val.

Helsing

Tarjei