Kviteseid skule har hatt språk som satsingsområde saman med resten av oppvekstsektoren. Som ei vidareføring av dette, er skulen i gang med ei digital satsing og innfører læringsbrett til elevar og lærarar skuleåret 2019-2020. Alle klasserom har også fått digitale tavler. Kviteseid skule jobbar for at alle elevar skal trivast og ha eit trygt og godt skulemiljø. 

Jente i leikeapparat 3

Skulefritidsordning (SFO) og leksehjelp

SFO på Kviteseid skule held til i nyoppussa lokale i same bygning som 1.-4. trinn. SFO skal vera ein stad for leik og læring, og SFO legg til rette både for frileik og organiserte aktivitetar. SFO serverer eit måltid kvar dag. SFO er open kl. 07:30 - 08:00 og kl. 13:50 - 16:45. 

Det er SFO som organiserer leksehjelp. Leksehjelp er eit tilbod til elevar på 3.-6. trinn. Leksehjelp foregår på måndag og torsdag og er eit gratistilbod. 

Kontakt

SFO-leiar: Hege Lia 
Send e-post

Du søkjer om plass på SFO i Visma foreldreportal. Denne finn du her: Innlogging Visma foreldreportal. Du loggar inn via ID-porten. Ta kontakt med skulen eller SFO om du har spørsmål kring dette. 
Søknadsfrist for hovudopptak er 1. april. Alle søknadar vil bli handsama etter fristen. 

Frå 01.08.20 har det kome to moderasjonsordningar i SFO. Dei eine er for barn på 1. og 2. trinn. Då skal ein ikkje betale meir for ein SFO-plass enn 6 % av hushaldninga si samla inntekt. Den andre moderasjonsordninga gjev gratis SFO for barn på 5.-7. trinn med særskilte behov. Du kan lese meir om ordningane her. 
Dersom søkjer på ordningane i Visma sin foreldreportal.