Kviteseid ungdomsråd skal gje ungdom i kommunen større påverknad. Rådet skal arbeide for at Kviteseid kommune er en god stad å vekse opp og for at ungdomane si stemme blir høyrd i politiske saker. Ungdomsrådet skal vera ein aktiv medspelar til dei kommunale organ for å utvikle Kviteseid til ein god stad å bu, med eit miljø som fremjer identitet, toleranse, livskvalitet og tilhøyre. Involvering i den demokratiske prosessen gjev ungdommen reel moglegheit til å vera med å bestemme og bidreg til å auke ungdommen sitt samfunnsengasjement.

Ungdomsrådet skal:

- hjelpe unge å bli høyrd der avgjerer blir tatt.
- vere høyringsorgan i saker som vedkjem ungdom.
- Sjå til at dei kommunale organ jobbar etter ungdommen sine prioriteringar i saker som har med ungdom og deira miljø å gjera.
- fremje ungdommen sine interesser.
- synleggjera kva ungdomsrådet kan oppnå.

Medlemmer i ungdomsrådet 2019 - 2020

Medlem

Funksjon

Skule

Trinn

Sara Straand

Kommunikasjonsansvarleg

Kviteseid skule

8

Hallvard Kvålseth

Kommunikasjonsansvarleg

Kviteseid skule

8

Johanna K. Lundeberg

 

Kviteseid skule

9

Svenn Bakken Braun

 

Kviteseid skule

9

Sindre Groven

 

Kviteseid skule

10

Vårin K. Wilson

Nestleiar

Kviteseid skule

10

Guro Tangerud Jønholt

Leiar

Kvitsund gymnas

 

 

Varamedlem

Skule

Trinn

Kari Sandland

Kviteseid skule

8

Adrian A. Pedersen

Kviteseid skule

8

Nora Bruhaug (8. klasse)

Kviteseid skule

9

Hayder Aldulaimi

Kviteseid skule

9

August Nordbø

Kviteseid skule

10

Marie Holm

Kviteseid skule

10

Johannes Eriksen

Kvitsund gymnas