Eventuelle merknader til endringsforslaget kan oversendes på epost til postmottak@nissedal.kommune.no  eller som brev til Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen.

Frist for merknader/innspill settes til 15 august 2024, merk Furuheim.

Brev om søknad etter forenkla planprosses 

Forslag plankart mindre endring
Beskriving av endring etter forenkla prosess
Forslag føresegner raud skrift
Forslag føresegner svart skrift

Gjeldande plankart
Gjeldande føresegner