Dei som har fylt 16 år, og er helserettsleg myndige, kan samtykke til vaksinering sjølv. For dei som er fødd i 2005 og ikkje har fylt 16 år, må det foreligge samtykke frå båe føresette. Ungdomane vil bli tilbydd vaksine frå Pfizer. Intervallet mellom første og andre dose blir 8-12 veker hjå denne aldersgruppa. Sjå forøvrig: https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/