Skjenkeavgifter for øl, vin og brennevin Statlege satsar: Avgift per l. omsetning
Gebyr  
Ambulerande skjenkeløyvekr pr. stk500,-
Etablerarprøvekr pr. stk500,-
Kunnskapsprøvekr pr. stk500,-