Den nye personalavdelinga skal byggast i ein leilegheit som ligg inntil dagens personalrom.  Dagens personalrom skal og byggast om som ein del av prosessen.

Alt om ombygginga og konkurransen kan ein lese her.