Inntekt5 dagar4 dagar3 dagar
Satsar 20241.500,-1.390,-1.255,-
Matpengar (pr. dag kr 25,-)500,-400,-300,-
NB: Redusert betaling for familiar med låg inntekt, sjå eige søknadsskjema. 
Frå 01.08.23 er grensa kr 615.590,- 

Søskenmoderasjon:

  •   30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1
  • 100 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og fleire

Det er ikkje moderasjon på kost. 

Inntektsgrensene vert bestemt av Stortinget i samband med statsbudsjettet.