Renovest IKS har ikkje lenger høve til å levere ut gratis blåsekk til bleietrengane j.f. sjølvkostprinsippet.

Dersom du treng blåsekk, kan du få kjøpt desse på Brunkeberg avfallsmottak.

Frå 01.mars 2020 kan du også kjøpe desse ved alle våre 3 satelittmottak, Skårmoen, (Fyresdal), Vistad (Dalen) og Hovdestad (Åmot).