Øvinga vil skje i tidsrommet kl. 12.00 til 14.00. Det vil vera røykutvikling og utrykkingskøyretøy på KOS under øvinga. Øvinga vil skje på ei avdeling der det ikkje er bebuerar og det er tilsette som er statistar. 

Øvinga er ein del av det å førebu seg på hendingar som kan skje og sjekke at rutinar/instruks fungerar.