Planen viser m.a. byggeområde for næringsbygg, 29 dekar og vernesone i/langs Ordalsåi, 6 dekar.  Planområdet er på tilsaman 36 dekar

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 22.01.-10.03.20.

Eventuelle merknader sendast: Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller info@nissedal.kommune.no innan 10.03.20.

Sjå dokumenta her

Rådmannen