Formanskapets vedtak.pdf

Budsjettdokumenta er og tilgengeleg på sentralbordet på kommunehuset