Kommunestyret handsamer budsjett og økonomiplan i møte 08.12.22. 

Her kan du laste ned: