Kommunestyret handsamer budsjett og økonomiplan i møte 07.12.23. 

Her kan du laste ned: