Frist for merknader/uttale til planforslaget er sett til 15.12.23.

Eventuell uttale skal sendast til: Nissedal kommune v/interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 Treungen eller som e-post til: postmottak@nissedal.kommune.no mrk. med Fiskebekk-Straumen II.

Føresegner
Plankart
Planomtale
Formannskapssak 095/23

Planforslaget finn ein også her: 
https://www.arealplaner.no/kviteseid3821/arealplaner/103