Forslag til endring er sendt naboer og berørte. Innspel/merknader kan sendast til postmottak@nissedal.kommune.no.

Frist for innspel: 15 desember 1023.

Brev sendt til naboar og berørte
Plankart
Føresegner
Skildring av endring etter forenkla prosess

Link til godkjent plan:
Rv41 Kvitsund gymnas - Kviteseidkrysset - g/s veg