DSB inviterar alle kommunar til å vera med på Eigenberedskapsveka 2021 – der målet er at innbyggjerane skal bli betre førebudd på å klare seg sjølv i ulike kriser. I år gjennomførast Eigenberedskapsveka frå 1. til 7. november.

Nyttige tips om ein sikker kvardag kan du lese meir om på nettsida sikkerhverdag.no . Du kan òg laste ned  brosjyra «Du er ein del av beredskapen i Noreg»