DETTE BØR DU HA HEIME

Tenk igjennom kva farar og ulukker som kan ramme deg heime, og førebu deg best mogleg. Dersom straumen blir borte eller du blir isolert av vêret i fleire dagar, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i minst tre døgn.

Sjå kva du treng i eigenberedskap på Sikkerhverdag.no