Elg, vaksen kr 562,-
Elg, kalv kr 331,-
Hjort, vaksen kr 430,-
Hjort, kalv kr 261,-
Villrein, vaksen kr 308,-
Villrein, kalv kr 180,-