Forbuda gjeld innanfor kommunegrensene til Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Seljord og Kviteseid kommune.                                               

Det er forbudt å gjere opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparat, bålpanner og anna brenning med fast brensel (ved, kol, brikettar, gras, greiner o.l.) i skog og anna utmark, samt innmark med unntak av grilling i eigen hage, på parkeringsplassar, skulegardar og idrettsplassar som ikkje er i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Forbodet om å gjere opp ild i fyrste ledd gjeld også sankthansbål og tilrettelagte bål- og grillplassar.

Forskrifta trer i kraft 16.06.2023 kl. 14.00. Forskrifta gjeld inntil vidare, men ikkje lengre enn til og med 31.07.2023.

Dersom skogbrannfara blir vesentleg redusera og forskrifta blir oppheva vil det bli kunngjort på kommunane sine heimesider.

Les heile forskrifta her


Mvh
Vest Telemark brannvern IKS

 

Torbjørn Lia
Brannsjef

Tlf : 97 66 19 11
E-post : torbjorn.lia@vtbv.no

 

Bilete1.png