I tråd med vallova § 6-8 må ei klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eller forkaste eit listeforslag, fremjast innan 7 dagar etter at dei godkjende vallisytene er offentleggjorde. Klaga sendast til Kviteseid kommune, Kviteseidgata 13, 3850 Kviteseid, post@kviteseid.kommune.no

Følgjande vallister er godkjende:

  • Kviteseid Arbeidarparti
  • Kviteseid Høgre
  • Kviteseid Kristelege Folkeparti
  • Kviteseid Senterparti
  • Kviteseid Venstre