Tryggleiksalarm  kr pr. mnd. 265,-

Eigenbetaling heimetenestene kr. pr. time (inkl.
heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)

kr pr. time 261,-
     
Tak per månad    
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats) kr pr. mnd. 210,-
Heimehjelp 2-3G kr pr. mnd. 1.564,-
     
Inntekt over 3G, men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10 timar