Tryggleiksalarm kr pr. mnd.295,-
Eigenbetaling heimetenestene kr. pr. time (inkl.
heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)
kr pr. time290,-
   
Tak per månad  
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)kr pr. mnd.230,-
Heimehjelp 2-3Gkr pr. mnd.1.890,-
   
Inntekt over 3G, men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10 timar