Hensikten med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene vil også styrke kartleggingen av geologiske ressurser i fylket.

I måleområdet finnes det verneområder både med og uten begrensninger på lavtflyging. NGU vil gjøre oppmerksom på at det er nødvendig å måle over verneområder for å få et sammenhengende bilde av geologien. Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien, som også er et av verneformålene.

Får et detaljert bilde av geologien

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer i retning øst - vest, og med høyde 75 meter over bakken og hastighet på ca. 100 km/t. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om naturlige radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser. Men også ved grunnvanns-undersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.