Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen fylgjer barnet frå fødsel til skulealder.

Dette er våre oppgåver: 

- Heimebesøk av både jordmor og helsesjukepleiar

- Barselomsorg

- Barseltreff. Helsestasjonen inviterar til fyrste møte på helsestasjonen saman med jordmor.

- Spe- og småbarnskonsultasjonar med lege, fysioterapeut og helsesjukepleiar

- Helseundersøkingar og vaksinasjon for barn frå dei er nyfødte til skulealder

- Foreldrerettleiing og -rettleiing

- Reisevaksinasjon

På Helsestasjonen 0-5 år vil du hovudsakeleg møte helsesjukepleiar Vivian. Ho jobbar måndag, tysdag og torsdag. Helsestasjonen har eit spesielt ansvar for å følgje med på barn og familiar i potensielt vanskelege livssituasjonar, og vil sørgje for hjelp og oppfølging både til barna og foreldra deira.

Helsestasjonen samarbeider med barnehage, barnevern, skule og sosial- og helseetaten ved behov.

Baby med flaske

Jordmor

Kviteseid kommune tilbyr jordmorteneste i regi av Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark.

For tida er det Merete Kaste som dekkjer Kviteseid. Her får du svangerskapsoppfølging hos jordmor gjennom heile svangerskapet, dersom du ønskjer dette. I tillegg utfører Merete heimebesøk etter fødsel. Ho er også med på det fyrste barseltreffet i regi av helsestasjonen.

Merete har kontor på helsestasjonen i Kviteseid og er stort sett tilstades måndagar og fredagar.

Meir informasjon om jordmorvakta i Seljord og jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark finn du her.