Høyringa gjeld nedlegging av skuletilbodet i Brunkeberg, medan tilbodet om barnehage framleis blir oppretthalde.

Høyringsperioden er sett til åtte veker. Høyringsfristen er 03.06.22. Alle har høve til å koma med høyringsinnspel, både lag- og organisasjonar og privatpersonar.

Kviteseid kommune vil invitere til ope møte om saka i Brunkeberg i løpet av april. Dette vil bli annonsert på Kviteseid kommune si heimeside.

Høyringsuttale skal sendast til post@kviteseid.kommune.no eller i vanleg post til:

Kviteseid kommune, Kviteseidgate 13, 3850 Kviteseid

Når høyringsfristen er ute vil mottekne innspel verta vurderte, og Kviteseid kommunestyre vil gjera endeleg vedtak i saka.

Her finn du høyringsnotatet. 

Med helsing 

Erling Laland
Kommunedirektør