Vinje kommune, Seljord kommune, Nissedal kommune, Fyresdal
ommune, Kviteseid kommune og Tokke kommune har utarbeidd
planprogram for ein felles interkommunal klimaplan. 
Det er vedteke at planprogrammet skal ut på høyring og offentleg
ettersyn i alle kommunane som er med i prosjektet.

Alle innspel kan de sende til post@kviteseid.kommune.no innan høyringsfristen 08.12.2020

Planprogram for felles klimaplan for Vest-Telemarkkommunane, pdf