Målgrupper:

 • Alle frå 65 år og oppover
 • Gravide etter 12 svangerskapsveke. Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko kan og få tilbod om vaksine
 • Prematurt fødde born, særleg born fødd før veke 32, frå 6 månader til 5 år
 • Born og vaksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  • Leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk lungesjukdom
  • Hjerte og karsjukdom
  • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom
  • Svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • Anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko etter vurdering av lege

Pris på Influensavaksine er 200 kr for alle i tillegg til eigenandel på 61 kr for dei som ikkje har frikort.

Pris på pneumokokkvaksinering er 350 kr i tillegg til eigenandel. Vaksina bør tas kvart 6. år og er anbefalt alle frå 65 år eller etter anbefaling frå lege.

 

Ring Kviteseid legekontor på tlf. 35 06 82 50 for bestilling.