VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV - RING MOBIL: 40 61 62 18

STATLEGE TENESTER : Dersom du har ein fast kontaktperson kan du skrive til han/henne i din digitale aktivitetsplan evt ringe/sende SMS.

Arbeidstakarar: Finn informasjon på www.nav.no eller telefon: 55 55 33 33

Arbeidsgjevarar:  Finn informasjon på www.nav.no/bedrift  eller telefon: 55 55 33 36

Direktenummer til markedskontaktar:

Seljord, Kviteseid,Nissedal : Tore Dag Lid; mobil: 41 22 39 54

Fyresdal ,Tokke, Vinje: Margit K. Bergland; mobil: 40 47 68 63

IA – Rådgjevar: Olav Aalandslid; mobil: 99 44 92 30 

TELEFONLISTE KVITESEID - STATLEGE YTINGAR:

Inge Tveito; mobil: 90 47 09 76

Anette Tveita Øya; mobil: 41 27 70 59

Kurt Joar Wrålid; mobil: 90 41 81 38

Linda Hovden; mobil: 41 27 78 65

Marie Seltveit; mobil: 41 21 95 92

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar:  95 83 22 11

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar: 90 94 67 08

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN