Utanlandsstudentar blir fullvaksinerte før avreise.

Andre studentar får tilbod om si fyrste vaksine før avreise tilbake til studiestaden sin. Etter planen skal dei få si andre vaksine på studiestaden, så derfor er det viktig å gje beskjed om når du dreg. Dette for at studiestad skal få tid på seg til å planlegge andre dose.

Med helsing 

Tone Heggtveit, vaksinekoordinator