Å vere fosterheim er eit eineståande høve til å skape trygge omgjevnader for eit barn som treng det.

På møtet får du vite meir om vegen til å bli fosterforelder og om korleis fosterheimar vert følgd opp.

" Eg synes det var bra at eg kunne halde fram med å spele fotball med kompisane mine"
Ole 12 år

Påmelding: Hilde Holte, Fosterheimsrådgjevar: 47 75 70 26

Vinjehuset
Raulandsvegen 60, 3890 Vinje
13. september kl. 1800-1930