Elektronisk skjema for innmelding av elev finn du her


For å søkje om plass på SFO for skuleåret 2023-2024 går du inn her
Du loggar inn med ID-porten, det vil seie bankbrikke eller bankID på mobil.
Legg inn oppstartdato 21.08.23.