Å redusere tap av mat og sløsing med mat er avgjerande i ei verd kor talet på menneske som er ramm av sult sakte har auka sidan 2014 og tonnevis med brukbar mat går tapt kvar dag. 

Den internasjonale dagen for medvit kring tap av mat og sløsing med mat er ein moglegheit til å oppmode til handling både i det offentlege og i privat sektor om å prioritere handlingar og gå vidare med innovasjon for å redusere tap av mat og samstundes bygge betre matsystem. 

Les meir: #FLWDay