Vannprøvene fra fjell lab på Rjukan viste at det ikkje er ecolli i vannet. 

Difor er kokepåbodet oppheva.