Kommunedirektøren sitt forslag kan ein lese her.

Formannskapet skal handsame budsjettet 24.november 2022 og endelg avgjerd er i kommunestyret 8.desember 2022.