A4 
1 - 50kr pr. stk.3,00
51 og meirkr pr. stk.1,50
A3 
1 - 50kr pr. stk.6,00
51 og meirkr pr. stk.4,00
Tillegg for kopiering av fargar% pr. stk.100
   
Lyskopiering (Plotting av store format utførast av VTB,
Plankontoret i Nissedal og hjå Sweco i Seljord)
 
A0kr pr. stk.100,-
A1kr pr. stk.70,-
A2kr pr. stk.40,-