Dersom du kjem frå eit område med høgt smittetrykk til eit område med lågt smittetrykk, bør du vera forsiktig dei 10 fyrste dagane. 

- Reduser talet på nærkontaktar 
- Hald to meters avstand til personar i risikogruppe 
- Ver særleg nøye med hand- og hostehygiene
- Ver særleg merksam på symptom 
- Ha låg terskel for å teste deg, dersom du får symptom, eller kan ha vore utsett for smitte
- Tenk over kva du skal gjere dersom du blir sjuk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene 

Følgj med på heimesida til kommunen du er i for lokale tiltak.