Lag, grupper og einskildpersonar kan søkje om tilskot til kulturføremål.

Årsrekneskap og årsmelding for 2022 skal ligge ved søknaden.

Elektronisk søknadsskjema og informasjon finn de  her
Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 35 06 81 00 eller epost: post@kviteseid.kommune.no