Frå Trygg Trafikk:

Har du planer om å ta deg noen glass med alkohol, bør du også planlegge for alternativ transport. Selv om det kun er en kort tur hjem, må du la bilen stå! 

Du har også et ansvar for å melde fra hvis du vet eller mistenker at noen kjører ruspåvirket. #edrusjåfør

Kjøring i ruspåvirket tilstand en medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker på norske veier.

Husk også at promillen kan sitte i dagen derpå.

Vær sikker på at du er i stand til å kjøre bil før du setter deg bak rattet.